Tuesday, 04/08/2020 - 11:42|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG HỌC TRẢI NGHIỆM TIỂU HỌC NAM CƯỜNG

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIỆN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, được sự nhất trí của cấp trên, ngày 18/10/2019 , trường Tiểu học Nam Cường đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019 - 2020.


Tác giả: Tổ khối 1
Nguồn: Trường TH Nam Cường