Tuesday, 04/08/2020 - 12:27|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG HỌC TRẢI NGHIỆM TIỂU HỌC NAM CƯỜNG

TUYÊN TRUYỀN ATGT VÀ PHÒNG TRỒNG CHÁY NỔ

 Sáng ngày 30/8/2019, trường TH Nam Cường, TP Lào Cai phối hợp với Công an phường Nam Cường, Công an TP Lào Cai tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền một số kĩ năng cơ bản về phòng chống cháy nổ, ATGT, bạo lực học đường và phòng chống xâm hại trẻ em cho 428 HS, toàn thể CBGVNV nhà trường cùng một số cha mẹ HS.


Tác giả: Tổ khối 2,3
Nguồn: Trường TH Nam Cường